Träfasad

Förarbete

Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målningen påbörjas. Bästa målningsperiod är i regel juni-augusti, men oberoende av säsong så ska man avsluta målningen i god tid så att färgen hinner torka innan natten kommer med dagg eller frost. Måla inte heller på solvarma ytor.

Nytt trä skall målas snarast möjligt efter montering. Om virket målas inomhus före uppsättning, undvik att måla extremt torrt (fukthalt 6-8 %) virke. Detta kan t ex uppstå efter inomhus lagring i ett varmt pannrum eller liknande, och kan sedan leda till att virket sväller maximalt när normal utomhusfukthalt (12-18 %) uppnåtts. Hårda färgers (olika oljefärgstyper) elasticitet kan då vara otillräcklig vilket leder till att färgen spricker.
För att välja rätt sorts färg är det viktigt att veta vilken färgtyp huset tidigare var målat med. Regeln är att använda samma som tidigare. Det är direkt olämpligt att övermåla en tidigare akrylaltfärgsmålad yta med en hård alkydfärg eftersom de är olika elastiska, och därför kan komma att glida mot varandra vid temperaturväxlingar. Risken för sprickbildning och färgsläppning ökar då. Även tidigare slamfärgsmålade ytor (t ex Falu Rödfärg) är olämpliga att måla om med någon annan färgtyp än slamfärg. Avlägsna först all gammal slamfärg helt från underlaget innan byte av färgtyp.

 Colorex Utomhus 700px
 Mala trahus Colorex

För att ta reda på vilken färg ditt hus är målat med tidigare finns några bra knep:
– Slipa ytan med sandpapper. Klibbar det färg i papperet är det troligtvis en akrylatfärg. Om det däremot dammar utan att fastna nämnvärt är det sannolikt en alkyd- eller linoljefärg.
– På en ljus yta kan man lägga en droppe lut. Om ytan efter någon minut färgas gulbrun är det en alkydfärgsyta.
– En annan metod är att gnugga en trasa som fuktats i T-sprit på ytan. Blir färgen mjuk (löser sig) och lätt färgar av sig är det en akrylatfärg.

Underlaget ska vara torrt och fast. Lös färg tas bort genom skrapning och/eller stålborstning. Mjukt virke (rötangripet) avlägsnas och byts ut. Smutsiga ytor tvättas med fasad och mögeltvätt och sköljs sedan med vatten. Svamp och mögelangripna ytor behandlas. Om tvättning skett med högtryckstvätt är det viktigt att vänta 2-3 veckor med torrt väder innan man kan vara säker på att allt vatten som tvingats in i sprickor och under panel helt torkat ut.

Målning

Var noga med att behandla ändträ och skarvar. Grunda med Grund I H20 eller Klassisk Grundolja på trärena ytor och grundmåla med Grund II H20 eller Klassisk Utegrund. Övermåla därefter 1-2 gånger med Storm Uteakrylat, Solid Täcklasyr eller Stabil Oljetäcklasyr. Var noga med att det tidigare färgskiktet har torkat ordentligt före strykning. Detta kan ta flera dygn vid kall och fuktig väderlek. Kontrollera genom att trycka hårt med tummen mot färgen, glider ytskiktet så är färgen inte tillräckligt torr.
Applicera med tät pensel och arbeta in färgen väl i virket. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ och virkesskarvar ordentligt, dessa ytor bör först grundoljas med grundolja före grundmålningen. Applicera hellre flera tunna skikt, med någon dags tork emellan, än få tjocka. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Värme gör att lösningsmedlet snabbt trycks ut, och bindemedlet får då inte tid att penetrera in i virket, med en försämrad vidhäftning som följd.

Underhåll

Nedsmutsade fasader tvättas med fasad- och mögeltvätt med noggrann eftersköljning. I de fall fasaden dessutom varit angripen av svamp och mögel (svarta prickar) så ska fasaden desinficeras genom att lägga på desinficerande produkt och låta den torka 1 dygn före övermålning.

Alkydoljefärger har en naturlig nedmattning och blekning, vilken går snabbare på fasader i söder och österläge där UV-belastningen är som högst. Här kan det vara aktuellt med ett tätare underhållsintervall än för övriga sidor av huset.