Kvalitet och miljö

 

KVALITET

Colorex produktkvalitet håller högsta standard. Vi har gedigen kunskap om färgtillverkning och har byggt upp effektiva tillverkningsprocesser för att kunna erbjuda dig kvalitetsprodukter med låg miljöpåverkan till avskalat pris. Kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten i allt från utveckling och val av råvaror till snabba kundleveranser. Det är viktigt för oss att alltid arbeta med högklassiga råvaror för att ge dig som kund så bra produkter som möjligt.

Vi har en industriell produktionskontroll och varje färgsats kontrolleras noggrant. Först när alla krav är uppfyllda godkänner vi färgen.

Varumärket Colorex produkter tillverkas i Colorex Sweden AB´s produktion som är certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Iso, Svanen, Eco-label, AAA_litenLäs mer om Colorex Sweden och policies här.

9_900

Rapsfalt Colorex_kvadrat_900

MILJÖ

Att använda råvaror som är så skonsamma som möjligt för både hälsa och miljö tillhör grunderna i vår produktutveckling. Ett bevis på detta är vårt stora sortiment av vattenburna färger. Ett antal av Colorex produkter är miljömärkta med Svanen och EU Ecolabel.

Till produkter som fortfarande innehåller lacknafta används numera bara avaromatiserad nafta. Vi ser även till att använda lacknafta med så hög flampunkt som möjligt för att göra produkterna säkrare vid både transport och lagring. Vår fabrik är särskilt anpassad för färgtillverkning och ger minimala utsläpp av farliga ämnen.

Vi har inget utsläpp av vatten från vår produktion. Tvättvätskor som uppkommer i produktionen används i nästa färgsats eller i andra färgrecept.

Läs mer om Colorex Sweden och policies här.