Garanti

STORM UTEAKRYLAT UPP TILL 15 ÅR

Storm Uteakrylat är en extremt väderbeständig produkt för fasadmålning med högteknologiska egenskaper som gör den målade ytan smutsavvisande, underhållsfri och skyddande mot mögelangrepp. Storm har också högsta UV-tålighet för hållbar kulör och glans.

Garantin säkerställer en kvalitet som håller upp till 15 år på träfasad. För bästa resultat rekommenderar vi att Colorex 3-stegs-system följs:

1. Förarbete: Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast. Skrapa bort löst sittande färg och tvätta tidigare målade ytor med fasadtvätt. Desinficera mögelangripna ytor. Låt torka helt.

2. Grundning: Nytt virke grundas med Colorex Grund I H2O Grundolja och sedan Colorex Grund II H2O Utegrund. Var särskilt noga med att grunda ändträ och virkesskarvar.

3. Målning: Måla flera tunna skikt med Colorex Storm Uteakrylat och låt torka emellan.

Följ alltid instruktionerna på förpackningen som gäller för respektive produkt. Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder och undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Rådgör med din färgfackhandlare om vald fasadkulör är lämplig för UV-belastningen. Vi rekommenderar att välja en av Colorex standardkulörer för utomhusmålning, läs mer här. Här kan du läsa mer om målning av fasader.

Har du följt instruktionerna noga men ändå upplever en kvalitetsskillnad ber vi dig göra en garantiförfrågan via butiken där färgen inhandlades. Vid en garantiförfrågan ombeds du uppvisa ett läsbart kvitto samt dokumentation av arbetet i bilder och information om datum för målning och därtill rådande väderleksförhållanden. Spara även batchnummer och NCS-kod som använts. Colorex har rätt att undersöka målningsprojektet för att kunna göra en korrekt bedömning av garantiinvändningen. Vid godkänd sådan erbjuds ny Colorex Storm Uteakrylatfärg och detta kan inte bytas mot kontakter eller annan form av ersättning. Garantin omfattar inte heller ersättning för produkter eller tjänster kring målningsprojektet, såsom kostnader för arbete, virke eller tillhörande verktyg och ställningsmaterial, transporter och dylikt.

 Print